УСЛУГИТЕ СА:

  • Всеки ден мерене на кръвно налягане, пулс, /температура при нужда/, инжектиране на инсулин на диабетиците в  дома /ако има такива, както и мерене на кръвна захар/.
  • Раздаване на лекарствата за деня на всеки е  лично, от  медицинско лице, в определените за това часове.
  • Хранене по график
  • Всекидневно почистване на стаите;
  • Пране и дезинфекция на бельото;
  • Помощ при къпане;
  • Помощ при излизане на двора;
  • Смяна на памперс и хигиенизиране;
  • Помощ при хранене, ако не е възможно да се обслужи сам потребителя /неподвижен или трудноподвижен/.

Постъпването в дома е с предварителен оглед, среща с Управителя, /запознаване със здравословното състояние на кандидата/,  заявка за прием и оформяне на двустранен договор.

В  месечната такса  не са включени лекарствата и санитарните  материали, от които всеки има индивидуална нужда, както и услугите на Рехабилитатор – масажист.

Осигурява се съдействие за получаване на медицинска и стоматологична помощ, както и на други здравни грижи.

По преценка и нужда се осигурява специализирана лекарска консултация с предварително съгласие на  домуващия  или негови близки, за тяхна сметка.

За индивидуална хигиена, като  подстригване, педикюр, бръснене  се осигуряват специалисти срещу допълнително заплащане на съответната услуга от домуващия.

По повод /празник/ и  честване на  рождени  дни се правят тържества, с участие на аниматори, певци, танцьори и други Арт изпълнители /за сметка на дома/.

Осигурява се и лично време за почивка, разходка или занимание по интереси.