Отвори врати най-новият „LSD“ – Лечебно социален дом за възрастни „Св. Наум“.
Домът предоставя социални услуги на лица в пенсионна възраст, които без помощта на другиго не могат да задоволят своите основни ежедневни, здравни и рехабилитационни потребности.
Предлагат се грижи, както за хора свободно движещи се, така и за трудно подвижни и такива в лежащо положение.
Предлагаме денонощно обслужване, четирикратно хранене, съобразено със здравословното състояние на всеки.
Повече информация можете да намерите тук.